Rudolf Steiner

In 1919 werd de eerste Steinerschool gesticht. Rudolf Steiner tekende een nieuw soort onderricht uit voor arbeiderskinderen. Hij wilde onderwijs organiseren dat méér deed dan jonge hersenen volproppen met regels, feiten en voorgekauwde kennis.
R. Steiner wilde een onderricht dat vertrok vanuit de eigenheid van elk kind. En tegelijkertijd ook een onderwijs met een maatschappelijk vernieuwende impuls. Eén dat ervan uitgaat dat elk kind met zijn unieke persoonlijkheid iets kan toevoegen aan de wereld. R. Steiner wilde een school die kinderen leert om zélf te denken.

Afbeelding
steiner