Oudervereniging

De oudervereniging, hoe zit dat nu weer?

We krijgen als oudervereniging regelmatig vragen over onze werking en hoe dat ook weer zit met de hele ouderwerking op de school. We begrijpen deze vragen want we zitten met de OV (oudervereniging) sinds midden vorig jaar in een veranderingstraject.

Midden vorig schooljaar werd er een proces gestart waarbij we evolueerden naar een eigen ouderwerking voor de beide scholen. Zowel de basisschool als de middelbare school hebben eigen noden en vragen naar hun ouders toe waardoor het zwaartepunt is komen te liggen bij twee gescheiden ouderwerkingen op maat van de school en minder bij de overkoepelende OV VZW. 

Welke werking is er dan nu?
  • In de basisschool werd de adviesraad klasouders in het leven geroepen en
  • In de middelbare school werd de oudergroep de populier gevormd uit de oude OV. Hier ontstonden nieuwe initiatieven zoals het Ouderparticipatie café en de sportpaleisgroep.
  • Overkoepelend spreken we van de OV VZW: Deze bestaat uit afgevaardigden van de basisschool en van de oudergroep De Populier
Is alles dan apart?

Vanuit de zelfstandigheid wordt er gezocht naar verbinding en gemeenschappelijkheid door gezamenlijke tradities in ere te houden zoals geschenkenbeurs, werkdagen, open dag, cultuurgroep enzomeer.

Wat dan met de giften?

De OV VZW speelt nog steeds een belangrijke rol in het ontvangen en verwerken van de oudergiften en de verwerking van de opbrengsten van de gezamenlijke acties. We zorgen er voor dat de verzamelde middelen met zorg worden beheerd en ten goede komen aan de school waarvoor zij geschonken zijn. Hoe gaat dit in zijn werk?

 

De giften van de basisschoolouders worden integraal ter beschikking gesteld van de basisschool.

De giften van middelbare schoolouders worden integraal ter beschikking gesteld van de middelbare school.

De opbrengsten van activiteiten worden gebruikt voor de vaste kosten van de VZW en het financieren van schoolprojecten.

Voor de 3 inkomsten zijn er aparte rekeningen om volledige transparantie te waarborgen. Door de verwerking van de oudergiften door de OV VZW garanderen we de anonimiteit van de giften. De communicatie over en de opvolging van de oudergiften wordt opgenomen binnen de verschillende ouderwerkingen van de scholen.

 

Is het al klaar?

We werken nog verder aan het versterken van de structuur. Er is een werkgroep gestart om de te bekijken hoe de structuur van de OV verder kan uitgewerkt worden om de samenwerking op de campus verder vorm te geven en de statuten kritisch te bekijken. 

 

Kan ik iets doen?

Heb je kaas gegeten van structuren en/of een klare kijk op wat de ouders en de scholen volgens jou nodig hebben? Eén adres: oudervereniging [at] steinersschoollier.betarget="_blank"

 

Heeft die transformatie dan geen gevolgen?
  • Door de veranderingen in de structuur hebben we als OV jammer genoeg afscheid moeten nemen van Sabrina Beers als personeelslid. Gelukkig blijft Sabrina nog verbonden aan de middelbare school en mag zij in deze uren nog enkele taken opnemen voor de oudervereniging. Desalniettemin willen we haar alvast heel erg bedanken voor de jaren trouwe dienst

 

De oudervereniging

Joachim Aerts (voorzitter)
Gert Fontyn (penningmeester)
Leen Verscuren
Liesbeth Van Bouwel
Arne Voets
Lieselot De Puysseleyr
Vincent Dierickx
Tariq Pels