Lessentabel a-stroom

Hier vind je de lessentabellen terug van de zevende tot en met de achtste klas (eerste tot en met tweede middelbaar) a-stroom.

7de klas a-stroom

lessentabel 7A
Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Cultuurbeschouwing 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 2
Wiskunde 4
Differentiatiegedeelte 5
TOTAAL 31

8ste klas a-stroom

lessentabel 8A
Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Cultuurbeschouwing 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Wiskunde 5
Expressie 2
Differentiatiegedeelte 2
TOTAAL 32