Lessentabel beeldende & architecturale kunsten

9de klas

lessentabel 9K
Vakken Uren
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Engels 2
Frans 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Cultuurbeschouwing 2
Exploratie/expressie 1
SPECIFIEK GEDEELTE
Architecturale vorming 4
Beeldende vorming 3
Kunstgeschiedenis 1
Waarnemingstekenen 2
Wetenschappelijk tekenen 2
TOTAAL 35