Lessentabel b-stroom

Hier vind je de lessentabellen terug van de zevende tot en met de achtste klas (eerste tot en met tweede middelbaar) b-stroom.

7de klas b-stroom

lessentabel 7B
Vak Uren
Artistieke opvoeding 6
Cultuurbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
PAV MAVO 3
PAV Taal 4
PAV STEM 4
Techniek 7
Differentiatiegedeelte 5
TOTAAL 33

8ste klas b-stroom

Lessentabel 8B
Vak Uren
Artistieke opvoeding 2
Cultuurbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
PAV MAVO 3
PAV Taal 6
PAV STEM 6
Basisoptie Maatschappij & welzijn: verzorging 4
Basisoptie STEM-technieken: beeldende vorming, hout, techniek 5
Differentiatiegedeelte 2
Expressie 1
TOTAAL 33